Herroepings­formulier


Annulering
Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van
de volgende goederen (*)/de volgende dienst (*).

Besteld op (*) /
ontvangen op (*) ...............................................................

Naam van de
Consument(en) ...............................................................

Adres van de consument(en)
consument(en)

...............................................................

....................................
Handtekening van de
consument(en)
(alleen voor kennisgeving
op papier)

...........................................................


Datum
*Doorhalen wat niet van toepassing is